Nasze projekty:

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Tytuł: Warunki dojazdu do budynków dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem nowych technologii prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych

Nazwa programu i projektu: Konkurs nr 9/2018 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa
  Nazwa beneficjenta:
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy
 • X-CODE Sp. z o.o.
 • Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o.

 • Wartość projektu: 5 535 793,00 PLN
 • Wartość dofinansowania: 5 535 793,00 PLN
 • Okres realizacji 12.12.2018-11.12.2021
 • Ministerstwo Finansów - System do obsługi Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

  Ministerstwo Finansów odpowiada za zapewnienie należytej kontroli finansowej nad wykorzystaniem pomocy finansowej w ramach wdrażania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Aby zrealizować to zadanie niezbędne jest gromadzenie danych dotyczących obsługi tego projektu. W związku z tym oraz w celu zapewnienia gromadzenia i szybkiego dostępu do danych powstało narzedzie informatyczne do wsparcia realizowanych zadań.

  Generalna Inspekcja Ochrony Środowiska - System Monitoringu zakładów przemysłowych

  Przedmiotem umowy było zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu zdarzeń awaryjnych służącego do przekazywania informacji o awariach do powiatowych lub miejskich komend PSP, Stanowisk Kierowania Komendantów Wojewódzkich oraz do Krajowego Centrum Koordunacji Ratownictwa i Ochrony Ludności.

  Wojewódzkie Stacje Pogotowia Ratunkowego - System Wspomagania Decyzji dla Ratownictwa Medycznego

  System SWD-ST-PR użytkowany jest w kilkunastu Stacjach Pogotowia Ratunkowego w całej Polsce. Największe z nich to WSPR w Olsztynie oraz WPR w Lublinie, gdzie łącznie obsługiwanych jest ponad 120 zespołów ratownictwa medycznego przez kilkunastu dyspozytorów pracujących w trybie 24/7. W ramach swoich dyżurów odbierają każdej doby średnio blisko 1500 zgłoszeń oraz 600 wyjazdów ZRM.
  Więcej informacji o systemie znajduje się na stronie www.swdstpr.pl

  Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej - System Wspomagania Decyzji dla Straży Pożarnej

  System SWD-ST od kilkunastu lat wspiera działania ratownicze w ramach Państwowej Strazy Pożarnej. Obecnie jest użytkowany przez 335 powiatów, 16 Komend Wojewódzkich oraz Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa. Codziennie przy naszym systemie pracuje ponad 500 użytkowników, którzy wprowadzają do systemu od 300 do 2000 zdarzeń, meldunków i raportów, umożliwiając dzięki temu przekazywanie w trybie on-line informacji o wszystkich działaniach w Straży Pożarnej w całym kraju. Dzięki wprowadzeniu zaawansowanych narzędzi nadzoru, nasza firma prowadzi stały, całodobowy monitoring nad systemem w całym kraju.
  Więcej informacji o systemie znajduje się na stronie www.swdst.pl