Firma ABAKUS Systemy teleinformatyczne Sp. z o.o. od kilkunastu lat współpracuje ze służbami ratowniczymi na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem Państwowej Straży Pożarnej oraz Ratownictwa Medycznego. Podstawowym profilem naszej działalności jest opracowywanie i wdrażanie systemów teleinformatycznych przeznaczonych dla służb i instytucji bezpieczeństwa publicznego. W dotychczasowej historii firmy wytworzyliśmy szereg rozwiązań teleinformatycznych dla wielu podmiotów. Począwszy od roku 1998 gdy z powodzeniem opracowaliśmy i wdrożyliśmy System ewidencji zdarzeń ratowniczych EWID99, poprzez rok 2001, w którym wdrożono kompleksowy system obsługi operacyjnej dla PSP, a po pewnym czasie także dla Pogotowia Ratunkowego. Produkt ten - SWD-ST - przeznaczony został do zarządzania danymi o zasobach Sił i Środków oraz bieżącej ewidencji zdarzeń. W ciągu ostatnich 8 lat nasz system był na bieżąco rozbudowywany i udoskonalany. W chwili obecnej działa w 335 komendach Powiatowych i Miejskich PSP na terenie kraju, a także w 16 Komendach Wojewódzkich oraz Komendzie Głównej tworząc jednolity i spójny system teleinformatyczny zapewniający przesyłanie danych on-line na wszystkich poziomach struktury PSP. Na bazie systemu SWD-ST oraz zdobytych doświadczeń z powodzeniem wykonaliśmy i uruchomiliśmy ponad 30 rozwiązań teleinformatycznych dedykowanych dla dyspozytorów PSP oraz PRM w ramach Zintegrowanych Centrów Ratowniczych.

Obecnie zakończyliśmy proces modernizacji i wdrożenia najnowszej wersji systemu SWD-ST, która znacząco zmieniła jego oblicze oraz umożliwiła wykorzystywanie w Państwowej Straży Pożarnej najnowszych technologii informatycznych.
Dzięki zdobytemu doświadczeniu nasze kompetencje sięgają daleko poza służby ratunkowe - obecnie dzięki udziałowi w innych innowacyjnych projektach możemy Państwu zaoferować kompleksowe rozwiązania IT dla każdej branży.


Działania naszej firmy ukierunkowane są na dostarczanie i wdrażanie u naszych klientów kompleksowych rozwiązań teleinformatycznych, a w szczególności: